Бидэнтэй нэгдээрэй

Бүртгэл үүсгээд бүтээл, байршил хадгалах, олон төрлийн хайлт хийх боломжууд нээгдэнэ.

Монгол соёл

Соёлын Яамны GLAM систем нь Монгол Улсын өв соёлын дижитал шилжилтийг идэвхжүүлэх зорилготой.